Biliyor musunuz? - Turist rehberi Arman Masooglu

Turist rehberi
Arman
Maşooğlu
Go to content
Biliyor musunuz?
Biliyor musunuz?

Türkiyenin Asya kısmına Küçük Asya dendiğini ...

 
Türkiye’nin, dünyanın dördüncü en büyük ipek üreticisi olduğunu ...

 
Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık bir saat farkının olduğunu ...

 
Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’na konduğunu ...

 
Türkiye’nin, dünyanın en büyük fındık ve kayısı üreticisi olduğunu ...

 
Dünyanın en zengin bor madeni rezervlerinin Türkiye’de olduğunu ...

 
İncil’de adı geçen yerlerin çoğunluğunun Türkiye’de bulunduğunu ...

 
Antik şair Esopos ve Paniasis’in; matematikçiler Theon, Apollonius, Tales ve öğrencileri Anaksimandros ve Anaksimenes’in; filozoflar Ksenofanes, Heraklitos, Anaksagoras, Arkesilaos, Kleanthis ve Parmenidis’in; mantıkçı Apollonides’in; retorikçiler Aristidis ve Lukianos’un; ressamlar Apelles ve Parhasios’un; bilim adamları Artemidoros ve Dimokritos’un; coğrafyacı Hekatios’un, tarihçi Herodot’un; mimar ve filozof Hippodamos’un; müzisyen Timotheos’un ve ayrıca Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos’un Anadolu doğumlu olduklarını ...

 
Birçok Türkçe ismin, günlük yaşamdan geldiğini ...

 
Konya yakınlarındaki Çatalhöyük’ün dünyada ilk kez “şehir” ünvanını almış olduğunu ...

 
Dünyanın ilk barış antlaşmasının Hititler’le Mısırlılar arasında yapıldığını ...

 
Parşömen kağıdının ilk defa Bergama’da icad edildiğini ...

 
“Ekümenik” ünvanının ilk defa Anadolu’da kullanıldığını ...

 
Hristyan dünyasının tüm ekümenik konsillerin bugünkü Türkiye’de yapılmış olduklarını ...

 
Hz. Yahya’nın 7 Esinlenme Kilisesi’nin Anadolu’da bulunduğunu ...

 
Dünyanın ilk savaş arabalarının Hititler tarafından kullanıldığını ...

 
Antik dünyanın 7 harikasından ikisinin, zamanında Anadolu’da bulunduğunu...

 
... biliyor musunuz?

 
Back to content